Extraescolars curs 2023-2024

Informació i formulari d’inscripció

Com cada curs, desde la Junta de l’AFA us oferim una proposta d’activitats extraescolars; algunes es realitzen al migdia i altres a la tarda.

Hi ha dos períodes d’inscripció a l’any. El primer període té lloc durant el mes de juny. El segon període té lloc durant el mes de setembre i dependrà de
les places que hagin quedat disponibles.

Les inscripcions es realitzen a través de l’aplicació AMPASOFT.

A continuació us deixem els enllaços amb tota la informació:

Document d’autorització

Per tal de que qualsevol inscripció sigui vàlida, s’haurà d’haver complimentat, signat i enviat el següent document d’autorització general de l’AFA, vàlid per totes les activitats:

Cal enviar el document a: secretaria@afacristoformestre.cat

Preus i condicions

Trobareu els preus i les condicions de cada activitat a la fitxa informativa del catàleg. 

Per a qualsevol consulta estem a la vostra disposició

93 8904582 (Extensió 4)

secretaria@afacristoformestre.cat

INFORMACIÓ EXTRAESCOLARS 2023-2024

Totes aquestes activitats són exclusivament per les famílies sòcies de l’AFA.

Trobareu els preus i les condicions de cada activitat a la fitxa informativa del catàleg. 

En les activitats gestionades directament des de l’AFA, es cobraran 30€ en concepte de paga i senyal. El pagament s’ha de fer per Ampasof amb targeta en el mateix moment de fer la preinscripció. Els pagaments de l’extraescolar es farà en 3 pagamanets trimestrals els mesos d’octubre, gener i març.

En les activitats no gestionades directament per l’AFA, es cobraran 35€ en concepte de matrícula. El pagament s’ha de fer per Ampasoft amb targeta el mateix moment de fer la preinscripció. Els pagaments de l’extraescolar es cobraran en quotes mensuals o trimestrals que les facturarà directament l’empresa encarregada de l’activitat.

IMPORTANT:

 • En cas de baixa d’una activitat, no es retornarà la matrícula o la paga i senyal, ni cap import pagat fins el dia de la baixa. Només es retornarà si l’activitat és anul•lada per l’AFA perquè no hi ha prou alumnat per a realitzar-la o bé, si s’ha de modificar l’horari o els dies de l’activitat.
 • Un cop girat el rebut corresponent al trimestre en curs, NO es retornarà l’import, ni la part proporcional, en cas de baixa no justificada. 
 • Per tal de que qualsevol inscripció sigui vàlida, s’haurà d’haver complimentat, signat i enviat el document d’autorització general de l’AFA, vàlid per totes les activitats, a: secretaria@afacristoformestre.cat
 • El preu de les activitats esportives no inclouen l’import de l’assegurança. Es carregarà un únic import per alumne/a que cobreix aquesta activitat i la resta d’activitats esportives (excepte futbol i judo, que tenen condicions particulars).
 • Els grups de cada activitat han de tenir un mínim d’alumnes que s’indicarà en la fitxa d’aquesta activitat. En cas de no assolir aquest mínim, l’activitat no es podrà realitzar.
 • Cada activitat tindrà un màxim d’alumnes per grup que, en cas de superar-se aquest nombre, i  si no és possible fer un segon grup, les inscripcions s’acceptaran per ordre d’inscripció, quedant la resta en llista d’espera
 • En cas de que en alguna ocasió l’alumne/a necessiti sortir abans de l’hora de finalització de la classe, només ho podrà fer si es disposa de full d’autorització signat pel pare/mare/tutor/tutora legal. Pel bon funcionament de l’activitat, en cap cas es podrà recollir l’alumne/a abans de l’hora de finalització de manera habitual.
 • Si l’alumne/a no pot assistir un o varis dies a l’activitat, la família ha d’avisar a Secretaria de l’AFA amb el temps suficient per a poder-ho comunicar al responsable de l’activitat.
 • En el cas de que l’alumne/a s’inscrigui a l’activitat extraescolar de migdia i no es quedi al servei de menjador, no es podrà quedar a les instal·lacions de l’escola una vegada finalitzada l’activitat.
 • Si una família té qualsevol deute pendent amb l’AFA, no es podrà inscriure els seus fill/es a les activitats extraescolars.
 • Tots els pagaments d’activitats organitzades per l’AFA s’hauran de pagar per domiciliació bancària. No s’admetran pagaments en efectiu.