Avís legal de l’AFA de l’Escola Cristòfor Mestre

Protecció de dades

D’acord amb el que estableix la LLei Orgànica 15/1999, li informem que les dades obtingudes mitjançant el formulari de subscripció d’aquesta pàgina seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’AFA Cristòfor Mestre amb la finalitat de verificar que és associat nostre i donar-li accés a la part no pública d’aquesta pàgina.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançan un escrit a la nostra adreça de correu electrònic secretaria@afacristoformestre.cat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.